Ledig stillinger som Fagarbeider/elevassistent i grunnskolen fra 01.08.20 og ut skoleåret

Søknadsfrist: 04.06.2020

Kystbyen - Helge Guttormsen[2]

Skjervøy kommune: Et hav av muligheter- i lag på 70 °nord.

 

 

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester. Vil du vite mer? Klikk her

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

 

Vil du være i lag med oss?

Skjervøy kommune har ledig stillinger som Fagarbeider/elevassistent i grunnskolen fra 1.august 2020 og ut skoleåret.

 

1.      60 % fast stilling med for tiden tjenestested Skjervøy barneskole/SFO

2.      Inntil to 50- 60 % midlertidige stillinger med tjenestested Skjervøy barneskole/SFO.

 

Stillingene har følgende arbeidsområder:

Assistent/fagarbeider i forhold til elever med spesielle behov i barneskolen/SFO.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

-  Søkere med relevant utdanning rettet mot elever i skole/SFO

- Praksis fra arbeid med barn og unge.

- Gode samarbeidsevner og er fleksibel mht til arbeidsoppgaver

- Praksis fra skole/sfo kan veie opp for manglende utdanning

 

Stillingen vil være relatert til barn med særlige behov.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Alle ansatte i Skjervøy kommune skal medvirke til kontinuerlig  forbedring i sitt arbeid gjennom å omsette kommunens verdier i praksis;

-          Handlekraftig, Inkluderende, Kompetent og Utviklende

Vi søker derfor deg som:

·         Er handlekraftig ved at du har god arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel.

·         Er inkluderende ved at du er imøtekommende og har gode samarbeidsevner.

·         Er kompetent faglig og at du er nøyaktig, strukturert og kan arbeide selvstendig.

·         Er utviklende ved at du har evne til å tilegne deg ny kunnskap og bidrar aktivt ved nødvendige endringer.

 

 

Lønn i henhold til gjeldende tariff.

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

Søknaden må gi opplysninger om:

 

-          CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis med bekreftede kopier av vitnemål og attester

-          bekreftet godkjent lønnsansiennitet og kompetanse

-          telefonnummer og e-postadresse

-          eventuelle referanser

 

Tilsetting vil skje i samsvar med gjeldende lov og avtaleverk. Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju.

Flere opplysninger om stillingen gis av rektor Kristin Norheim ved Skjervøy barneskole. Hun kan du ringe på følgende nummer; 77775652/ 40061262

 

Opplysninger om Skjervøy kommune finner man på www.skjervoy.com

 

-          Søknad sendes elektronisk: her

 

Søknadsfrist: 4.juni 2020.

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS