Legevakt

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

  Målgruppe

  Alle som oppholder seg i kommunen

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
  Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

  Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
   
  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Kommunelegen
  Telefon:77775700
  Postadresse:Postboks 145 9189 SKJERVØY
  Besøksadresse:Sandvåghaugan 1 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger

  NYTT TLF.NR 77 77 57 00

  Oppdatert:
  2018-12-28 13:18
Web levert av CustomPublish AS