Miljøgruppen

Skjervøy kommunestyre har opprettet ei Miljøgruppe og har i møte i mars 2016 gitt miljøgruppa mandat. 

Miljøgruppa er sammensatt av personer fra næringslivet og politikere. Gruppen har følgende medlemmer:

 • Lise Román (leder)
 • Roy Waage
 • Bjørnar Heimly
 • Peder André Amundsen
 • Johnny Sjøberg

Miljøgruppa har laget en aktivitetsplan for 2016 med følgende prioriteringer:

 • Organisere og gjennomføre søppel/ryddeaksjon
 • Molo til molo - Miljøgruppa ønsker at strandsonen på Skjervøy tettsted er en ryddig og innbydende sone for innbyggerne og besøkende 
 • Miljøgruppa vil iløpet av året gå på befaringer på tettstedet og i distriktet for å registrere søppel og skrot.

Miljøgruppa planlegger nå søppelaskjonen for 2016 slik:

 • Aksjonen vil finne sted i uke 23, fra 6. juni til 12. juni
 • Aksjonen planlegges både på tettstedet og i distriktet
 • Kommunen blir delt inn i roder med ansvarlig for hver rode
 • 2 av rodene vil ved avsluttning av aksjonen bli trukket ut og premiert

Vi ønsker oss en stor dugnad med mange deltakere - du må gjerne ta kontakt med oss dersom du ønkser å delta. Kom gjerne med forslag til rode.

Kontaktinformasjon:
Roy Waage:       Tlf: 917 58 280.  Email: roywaage@online.no
Lise Román:       Tlf: 992 40 018  Email: liseroman3@gmail.com
Johnny Sjøberg Tlf: 476 34 932   Email: johnsjo49@yahoo.no

Miljøgruppa har følgende mandat:

 1. Miljøgruppa skal velges og gis arbeidsmandat av kommunestyret.
 2. Gjennom sitt arbeid skal miljøgruppa ha fokus på å bekjempe forsøpling og forurensing i det ytre miljø i hele kommunen.
 3. Miljøgruppa kan også ta opp estetiske spørsmål og utfordringer og i sin ytterste konsekvens bringe disse inn for politisk behandling.
 4. Samarbeid med gårdseiere/virksomheter skal prioriteres for å finne gode løsninger på opprydding og tiltak som gjør kommunen vår ren og pen.
 5. Barnehager, skoler, bedrifter, lag og foreninger skal inviteres inn i arbeidet.
 6. Miljøgruppa kan henvise og fremme saker til administrativ eller politisk behandling.
 7. Miljøgruppa kan på vegne av kommunen søke om midler til ulike tiltak og prosjekt som fremmer miljøet og prioritere tiltak. Miljøgruppa kan også være en pådriver i saker der søknader må samordnes. 
 8. Miljøgruppa skal ha rett til å uttale seg til fremtidige planer. 
Web levert av CustomPublish AS