Det innkalles til møte i kontrollutvalget fredag 9.oktober 2015 kl 11.00.
Møtested er Skjervøy rådhus, kommunestyresalen.

Innkalling med saksliste finnes i PDF-format i høyre sidemeny.