Det er møte i formannskapet og næringsutvalget onsdag 13.september kl 09:15.
Møtet holdes i kommunestyresalen ved Skjervøy rådhus. 

Saksliste med sakspapirer ligger under aktuelle dokumenter

en sak angående reguleringsplan for industriområde ved Rema 1000 vil ettersendes fredag 8.september. 

08.09.2017: Ny sak: Detaljregulering for Vågvann trelasthandel, 1.gangs behanling er nå lagt ut. Den har fått saksnummer PS 60/17. referatsakene har fått nytt saksnummer PS 61/17.
Sak PS 58/17 er blitt oppdatert med 3 vedlegg. 

Ny oppdatert saksliste og sakspapirer er lagt under aktuelle dokumenter.