Arena Nord-Troms  har tatt initiativ til en regional bærekraftig næringsplan for Nord-Troms, arbeidet foregår i et samarbeid med kommunene Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Nord-Tromsrådet.

Målet er å utarbeide et godt styringsverktøy og en felles plattform for videre utvikling av næringslivet i Nord-Troms der konkrete satsinger prioriteres.