Nå er det tid for å søke barnehageplass - Hovedopptak 2020

Søknadsfrist: 01.03.2020

Nytt digitalt opptaksystem

bilde hender

Barnehageopptak 2020

Ved årets barnehageopptak, får alle innbyggere som har barn i barnehagealder, som ikke har barnehageplass fra før, varsel om at de nå kan søke om plass ved årets hovedopptak. Varselet sendes via SMS og e-post.

De som allerede har plass, men ønsker å bytte barnehage må gå til; https://barnehagesoknad.no

Fra høst 2020 vil Vågen barnehage legges ned. De som har plass i Vågen barnehage må søke på nytt.

 

Barnehagesøknad.no

Du logger deg på til barnehagesøknaden ved å gå til: https://barnehagesoknad.no via datamaskin, mobiltelfon eller nettbrett. I søknaden finner du barnehagene i et kart som viser barnehager som ligger nærmest din bostedsadresse. Du prioriterer 3-4 barnehager i kartet, og fyller inn ønsket oppstartdato og ukedager.

Om du allerede har sendt søknad til årets barnehageopptak, ber vi deg om å sende inn søknaden på nytt via https://barnehagesoknad.no

 

Innbyggere som ikke har folkeregister registrert adresse i Skjervøy kommune må kontakte Kultur og undervisning for å søke digitalt.

 

Vi digitaliserer barnehageopptaket

Skjervøy kommune har deltatt i utviklingen av barnehagesøknad.no og smartbarnehageopptak.no, og er nå kommune nummer to som tar i bruk det heldigitale barnehageopptaket.  

 

Dette betyr det for deg som innbygger:

Om du har barn i barnehagealder og ikke har barnehageplass fra før, får du varsel via SMS og e-post når det er på tide å søke til neste hovedopptak. Du mottar en lenke til https://barnehagesoknad.no og kan logge inn til søknaden med MinID. I søknaden finner du barnehagene i et kart som viser hvor du først vil se hvilke barnehager som ligger nærmest din bostedsadresse. Du velger å prioritere 3-4 barnehager, og fyller inn ønsket oppstartdato og ukedager. Videre har du også mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling og bruk av fri kjernetid.

Om du søker på grunnlag av særskilte kriterier, kan du nå legge ved digitale vedlegg til søknaden i form av filer eller bilder direkte fra mobil, nettbrett eller datamaskin.

 

Saksbehandling forenkles

Kommunens interne saksbehandling forenkles i følge med bruk av barnehagesøknad.no. Ved hjelp av smartbarnehageopptak.no, utfører kommunen kun manuell kontroll av vedlegg, før resten av saksbehandlingen gjennomføres med «kunstig intelligens» i form av automatisert tildeling av barnehageplasser, automatisk oppslag i inntektsopplysninger og digital kommunikasjon med søkere.

 

Bakgrunn

Barnehagesøknad.no og smartbarnehageopptak er resultat av et offentlig-privat innovasjonssamarbeid mellom kommunene Skjervøy, Nordreisa, Storfjord, Kåfjord og Kvænangen og Digital Medarbeider AS. Målsettingen med prosjektet er å forenkle innbyggertjenester og redusere tid bruk på saksbehandling i kommunen.

 

Kontaktinformasjon:

Barnehagekonsulent i Skjervøy kommune, Monica Wolf, telefon 77 77 55 42

Førstesekretær Kultur og undervisning: Tone Nilsen, Telefon 77 77 55 46

Daglig leder i Digital Medarbeider, Aleksander Øines, mobil 90199899 og Aleksander.oines@digitalmedarbeider.no 

 

 

 

Web levert av CustomPublish AS