logo husbank

Ny søknadsfrist for Husbankens bostøtte

Søknadsfrist, den 25. i hver måned

Nytt regelverk fra 2017. Husbanken går over til å beregne bostøtten ut fra den faktiske inntekten du eller dere har hver måned, og ikke ut fra siste skatteoppgjør slik som reglene har vært før.

Ny søknadsfrist for bostøtte er 25. hver måned.

Utbetaling er 20. i måneden etter.

Les mer her