I høyre sidemeny finner du rutetabeller for bussruter i Skjervøy kommune med gyldighet f.o.m mandag 22. august 2016- 

På Arnøya er det gjort store endringer i rutetilbudet ifm lovpålagt skoleskyss fom skoleåret 2016/2017.
Befolkningen på Arnøya vil fom 22.august få busstilbud til Skjervøy på tirsdager og fredager og ikke slik som de 5 dagene de har hatt.

Skjervøy Kommune ble i brev av 9.november 2014 TFK , Samferdsel (var ref: 13/10530-13) orientert om at det ville bli foretatt kutt i andre rutetilbud i området hvis elever som tilhørte Arnøyhamn skole valgte å gå på Årviksand Montesorriskole eller Skjervøy skole.

For rute 155 er det gjort tilpasninger som passer bedre med sluttidspunktet for Skjervøy vgs ved at eleven fom 22.august slipper å vente 30 minutter på skolen før bussen kjører til Storslett.