Nå skal vi alle tre inn i et nytt år. Som vil by på mange spennende og givende utfordringer innenfor næringslivet og ikke minst kultursektoren. Ungdommens Hus i Skjervøy kommune vil etter all sannsynelighet åpne i løpet av januar. (Dette fordi vi avventer heisen som skal monteres før den offisielle åpningen). Heisen har en leveringstid på inntil 6 uker og er bestilt i begynnelsen av desember.

Ungdommens Hus vil være et tilbud til all ungdom i Skjervøy. Og vil etter planen ha 3 åpningsdager i uken. 2 dager knyttet opp mot ungdomskolen og videregående/eldre ungdommer mens den tredje dager vil være juniorklubb for 5- 7 klasse. På ungdommens Hus vil det i starten være ett klubbtilbud samt nettkafé og datakvelder for ungdom. Dette vil selvsagt evalueres og tilbudet vil bli bredere når økonomien tilsir det.

Ungdomsklubben i Arnøy åpnet i november med pizza, brus og en masse engasjement. Dette var veldig artig å være med på og jeg vil med dette rette en stor takk til fritidslagene i Lauksletta og Arnøyhamn for dette positive initiativet. Meningen videre er å etablere klubben i faste lokaler i Arnøyhamn i løpet av januar og vil administreres av meg og fritidslagene.

 
På nyåret skal det nye ungdomsrådet i kommunen tiltre. Noe som vil gi ungdommene i kommunen en kortere vei inn til det politiske, men også en god mulighet til og nå frem med gode og viktige prosjekter og budskap. Det blir også viktig for disse tillitsvalgte å ha en god dialog med kommunens ungdommer for og skape en politikk som appellerer til de fleste.

 

Avslutningsvis vil jeg ønske alle i Skjervøy kommune. Og spesielt barn og ungdom en riktig god og innholdsrik jul.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Ken Yngve Kristiansen

Ungdomsleder, Skjervøy kommune