Onsdag 14.desember og torsdag 15.desember inviterer Nord-Troms Studiesenter i samarbeid med Halti Næringshage til Økonomikurs for ikke-økonomer. 
​Begge dager kl. 18:00 – 20:30

 

På kurset gjennomgås følgende tema:

  • Aktuelle bestemmelser i forhold til regnskapsplikt – aksjeselskapslovgivningen
  • Gjennomgang av kontoplan og praktisk kontering
  • Hvordan jobbe mest mulig effektivt med virksomhetens økonomi og regnskap
  • Kort demonstrasjon av sky-basert regnskapssystem
  • Aktuelle selskapsformer – også sett i forhold til skatt
  • Merverdiavgift
  • Styreansvar og styrearbeid

Deltakeravgiften er på kr. 1.500 inkludert bevertning og kursmateriell. Målbedrifter hos Halti Næringshage har mulighet til å oppnå rabatt på deltakeravgiften. Ta kontakt med Rune Steinsvik om dette på telefon 483 02 892.
 

For mer informasjon om kurset og påmelding: http://ntss.custompublish.com/okonomikurs-for-ikke-oekonomer.5929785-385252.html