For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse: http://www.fdir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning_med_mer 

I flg. Lov om Akvakultur av 17.06.2005 m./forskr. legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

  • Kommune: Skjervøy
  • Søker: Eidsfjord Sjøfarm AS
  • Søknaden gjelder: MTB utvidelse
  • Lokalitetens størrelse: 3600 tonn
  • Lokalitet: Hagebergan
  • Kartref: 69° 58,742´N 21° 01,578´Ø
  • Kontaktperson: Roger Simonsen Tlf: 99274332

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Skjervøy kommune.
Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse: http://www.fdir.no/fiskeridir/kystsone_og_havbruk/skjema/veiledning_med_mer.
Spørsmål kan rettes til Troms fylkeskommune.