Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig forvaltning. Alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre. Les mer om rett til innsyn og unntak fra innsyn i Offentleglova (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2006-05-19-16)

Innsyn søkes ved å klikke seg inn på aktuell journalpost og velge "Søk om innsyn".

Postlister fra 2021 vil bli publisert her:

Postliste Skjervøy kommune (acossky.no)

Søk kun for angitt dato
Dokumenttype: