griff og skarv

OMSTILLING OG UTVIKLING I SKJERVØY KOMMUNE

Ordføreren har den glede og informere om at Skjervøy kommune har fått tilsagn på midler til overnevnte prosjekt fra Troms fylkes- kommune v/Regional og utviklingsetat. Tilsagnet er på kr. 840.000,- og går over 2 år. Med kommunens egenadel har vi til sammen kr. 1.280.000,- til disposisjon for prosjektet de 2 første år. Målet med prosjektet er å etablere flere arbeidsplasser gjennom fokus på omstilling og utvikling.

Skjervøy kommune, 11.07.2006 Roy Waage ordfører
Publisert | Oppdatert 12. juli 2006