Foredrag med Jan R. Olsen torsdag 24. november kl. 18.00
Olsen forteller om turer i Skjervøy og i Nord-Troms. Han vil vise bilder fra turene sine i Skjervøy og fortelle om prosessen med å skrive en slik bok. 
Visning av mørketidsfilmen ‘’Polar night’’.Det vil også bli mulighet til å kjøpe signert utgave av boken På tur i Nord-Troms. 

I tillegg kommer Trond Østvang - han vil presentere de nye turkartene for Nord-Troms og Skjervøy

Gratis inngang — Enkel servering — Velkommen!