Vi minner om folkemøtet i kommunestyresalen på Skjervøy rådhus i dag Mandag 2.mai kl 18:00.
Samt folkemøtet på Arnøyhamn grendehus i morgen Tirsdag 03. mai kl 17:30.

I høyre sidemeny vil du finne følgende dokumenter:

- Rapporten fra Pricewater Coopers angående de forskjellige alternativene for sammenslåing. (fullstendig rapport samt sammendrag)
- Informajsonsfolder som vil komme i postkassen til innbyggerne mandag 09.mai.

Minner også om at forhåndstemmingen vil starte på Skjervøy rådhus mandag 09. mai. Det vil være mulighet å forhåndstemme til og med tirsdag 24. mai. 
Ordinær stemmedag er onsdag 25.mai på Skjervøy rådhus fra kl 08:00 til 20:00, og ved Arnøyhamn skole fra kl 08:00 til 19:00.

Forhåndstemming på institusjon:
Beboerne på Skjervøy helsesenter vil få muligheten til å gi sin stemme på helsesenteret tirsdag 24.mai.

Hjemmestemming:
Er du syk eller ufør, og ikke kommer deg til valglokalet i forhåndsstemmeperioden har du mulighet å ringe kommunen på tlf: 77 77 55 00 å be om å få stemme der du oppholder deg.