kiilgården

Historikk

KIILGÅRDEN - det lille kulturhus

Rom for kultur. (Se link under bildet)  
Der kontraster former folk

Utvikling av felles profil for Nord-Troms

Der kontraster former folk

Du har kanskje allerede sett den, "Kontraster former folk" logoen i diverse kommune-sammenhenger i Nord-Troms.  Her får du bakgrunnen for profilen ...

Onsdag 26.09.12 Rådhuskantina på Skjervøy kl.18.30 – 20.30

Kossn nabokjerring ønske du deg?

Det handler om å se, tørre å si ifra, tørre å bry seg!

Kom med innspill - Hva skal Nord-Troms være kjent for?

Omdømmekveld på hotellet

  Nå kan du komme med innspill:  Hva skal Nord-Troms være kjent for?” Hvordan profilere oss for å oppnå flere innbyggere, besøkende og mer næringsli...

Nytt prosjektstyre i Omstillings- og utviklingsprosjektet

Formannskapet gjorde i sak 107/10 endringer i prosjektstyret for Omstillings- og utviklingsprosjektet i Skjervøy kommune.

Fra bunn til munn -en marin aktivitetsdag i Nord-Troms

Under årets forskningsdager på Skjervøy ble det arrangert en marin aktivitetsdag der 200 10.klassinger og elever ved de videregående skolene i Nord-Tr...

Studenter som studerer i Tromsø

Representanter fra Halti Næringshage og kommunene i Nord Troms møtte studenter fra regionen som studerer i Tromsø i forbindelse med Arbeidslivsdagen p...

Omstillings- og utviklingsprosjektet deltar på arbeidslivsdag på Universitetet i Tromsø

Sammen med de andre Nord-Troms kommunene deltar og Skjervøy kommune på stand under Arbeidslivsdagene på Universitetet i Tromsø.
Omdommeprosjektet

Dialogseminar på Skjervøy

Nord-Troms regionråd har satt i gang et felles omdømmeprosjekt der målet er å styrke den felles regionale identiteten og samtidig bygge et positivt om...
Web levert av CustomPublish AS