Rådmannen og administrasjonen i Skjervøy

Rådmannen er sjef for administrasjonen, og dermed kommunens øverste leder. Rådmannen ansettes av kommunestyret, og kommunestyret er arbeidsgiver. 

Skjervøy kommune er organisert etter etatsmodellen (trenivå) hvor teknisk sjef, kultur- og undervisningssjef og helse- og omsorgssjefen inngår i rådmannens ledergruppe. I ledergruppa sitter også økonomisjefen og personalkonsulenten. 

Rådmann Cissel Samuelsen
Telefon: 77 77 55 10/91 71 84 87

I rådmannens fravær er etatssjefene fungerende rådmann: 

Web levert av CustomPublish AS