Fungerende kommunedirektør

Kommunedirektøren er Cissel Samuelsen. Hennes kontaktinformasjon er følgende:

  • 77 77 55 10
  • E-post (klikkbar lenke)

Kommunedirektørens ledergruppe består av: