Møtet i kommunestyret 15.juni 2016 vil sendes over nettradio. 

For å høre hva som blir sagt i kommunestyret kan du vølge denne linken:

http://radio.ntroms.no

Sendingen vil starte kl 9.15. 

For innkallingen med sakspapirer klikk her.