Referater fra Folkemøtene - Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa

Folkemøtene for felles Kystsoneplan for Skjervøy og Nordreisa ble avholdt 29. april og 6. mai.

Publisert | Oppdatert 14. mai 2014