Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, fei... Les mer...

Reguleringsplaner

 

For oversikt over reguleringsformål, zoom inn på aktuelt område i kartet, og legg til   “Kartlag”  “-  RPLAN_1941

Nord-Troms (kommunekart.com)

 

Egengodkjenning – Reguleringsplan for Idrettsanlegget

Med hjemmel i plan - og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre i møte den 14.09.2022 i sak 47/22 detaljregulering for idrettsanlegget, plan id 200002 med tilhørende planbestemmelser og kart. 

Plandokumentene følger vedlagt. 

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen. Eventuelle klager merkes «Detaljregulering idrettsanlegget» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til:  

Skj-teknisk@skjervoy.kommune.no 

idrettsanlegget