Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. juni kl. 09:00

Ny hjemmeside

Velkommen til vår nye hjemmeside! Vi ønsker din tilbakemelding, enten det gjelder feil på siden, feil informasjon eller andre tilbakemeldinger.

Les mer... clear

Selvbygger

Generelt

Oppdatert: 2020-05-11T07:40:21.000+00:00

Beskrivelse

Ønsker du å bygge din egen garasje, helårs- eller fritidsbolig, uthus eller tilbygg? Det er mulig å søke om godkjenning som selvbygger (ha personlig ansvarsrett) for søknadspliktige byggetiltak som etter loven skal være ansvarsbelagt. Du må kunne sannsynliggjøre at du har tilstrekkelige kunnskaper og erfaring for de delene av byggetiltaket du ønsker å gjøre selv. Godkjenning som selvbygger er ikke til hinder for at du får hjelp av fagkyndige medhjelpere eller et firma, men du vil selv være ansvarlig for at plan- og bygningsloven med underliggende regelverk følges innenfor ditt godkjenningsområde.

Personlig godkjenning kan gis for funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende. Du kan kun få godkjenning som selvbygger for arbeider av lav kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1). Det mest vanlige er at du godkjennes som ansvarlig utførende for hele eller deler av arbeidet, mens du har hjelp av et firma til å søke og prosjektere tiltaket.

For de tiltak hvor loven stiller krav om kontroll, må kontroll gjennomføres av et uavhengig foretak.

Kriterier

Har du generell bygningsteknisk utdanning og praksis, så bør du kunne godkjennes. Andre forhold som kan tillegges vekt, er om du tidligere har bistått ved oppføring av byggverk eller deltatt på relevante kurs.

Byggetiltaket kan være

  • Enebolig (i særskilte tilfeller)
  • Deler av bolig
  • Grunnmur
  • Innvendige arbeider 

Tiltaket må være til eget bruk. Tomannsbolig eller rekkehus er ikke innbefattet.

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Eksterne lenker
Regelverk
Se 
Byggesaksforskriften § 6-8 Selvbygger
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med kommunen for nærmere informasjon om det å være selvbygger. Da får du også mer informasjon om hvilken kompetanse som kreves for å få godkjent ansvarsrett som søker, prosjekterende og utførende. Hvis du bare ønsker godkjennelse som ansvarlig utførende (som er det mest vanlige), må du også ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen knyttet til selve byggetiltaket.

Søknad om ansvarsrett skal følge søknaden om tillatelse.

Søknad om tillatelse kan også deles opp. Når prosjekteringen er ferdig, søkes det da først om en rammetillatelse som avklarer rammene for tiltaket. Deretter, når ansvarlig foretak for utførelse og eventuell kontroll er bestemt, søkes det om igangsettingstillatelse. Når igangsettingstillatelsen er gitt, kan du sette i gang arbeidet. Det er naturlig at søknad om ansvarsrett i dette tilfellet følger søknaden om igangsettingstillatelse (etter at rammetillatelsen foreligger).