Skjervøy kommunestyre vedtok i kommunestyret 15.mars 2017 at det skulle opprettes en miljøpris i Skjervøy kommune. 
Miljøprisen er en æresbevisning for særkilt og framfagende innsats for miljøet, herunder opprydding og forskjønning av nærområdet, i havneområder og strandsoner i vår kommune. 

Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, barnehager, skoler, private og offentlige virksomheter/bedrifter som har utmerket seg på miljøområdet. 

Miljøprisen overrekkes vinneren i kommunestyret 13.desember 2017, og består av diplom og pengegave på kr 10 000,-

På bakrunn av dette ønsker rådmannen at innbyggerne kommer med forslag til kandidater for Miljøprisen 2017.
Forslagene må være skriftlige og inneholde en kort begrunnelse. 
På bakgrunn av de innkomne forslagene avgjør Miljøgruppa om- og til hvem miljøprisen skal tildeles. 


Fristen for å sende inn forslag er satt til fredag 8.desember.
Forslaget kan sendes på mail: post@skjervoy.kommune.no

Eller i post:
Skjervøy kommune v/rådmannen
postboks 145 
9189 Skjervøy