Skjervøy Kristelig folkeparti

Fra 26. januar 2015

Leder:
Peder André Amundsen, tlf 41 41 66 88, e-post: peder_amundsen@yahoo.no

Styremedlemmer:
Svein Johansen (952 13 116)
Lilla Berg Pettersen
Kristianne Hansen (930 55 212)
Helge Andersen (909 46 338)

Publisert