Delegasjonen består av tre jenter fra 10.klasse ved Skjervøy ungdomsskole. De har med seg Eugenia Heggelund som tolk og Jørgen Olsen, pensjonert lærer som reiseleder. Reisen er en gjenvisitt for besøket vi hadde i vår, hvor tre elever og en lærer fra Solovki besøkte oss. Elevene bor privat hos familier og glir inn i hverdagslivet i familiene. De deltar ellers på skolen i lag med sine vertselever.

Utveksling av elever mellom Skjervøy og Solovki er et ledd i Vennskapssamarbeidet mellom disse to kommunene. Folk til folk - samarbeid er viktig for å skape fred og sameksistens mellom naboland.

Vi har fått støtte fra Barentssekretariatet, Troms Fylkeskommune og Skjervøy kommune til dette arbeidet mellom kommunene og har valgt å fokusere på møter mellom elever og lærere.  Samarbeidet  med Solovki er snart 10 år gammelt.

Delegasjonen kommer tilbake 25.september.

For Skjervøy kommune

Ingrid Lønhaug
Varaordfører / prosjektansvarlig