Som PDf- i høyre sidemeny er en artikkel om Sonjatun og samarbeidet angående jordmortjenesten i 4 Nord-Troms kommuner. 
Artikkelen er skrevet av Hanne Fjellstad og Hanne Johansen.