Vi prøver å nå flest mulig av våre kunder som berøres, med SMS eller talemelding på fasttelefon, dagen før det skal spyles i deres vei.

I ettertid vil det kunne forekomme brunt vann, dette er ikke farlig. Men vaskemaskiner ol. må IKKE brukes før det er tappa ut rikelig med kaldt vann.

Tapp nærmest mulig vanninntaket i huset, til vannet er reint og klart igjen.

Ved spørsmål ta kontakt med Teknisk etat på tlf.  77 77 55 25