Lyngen kommune skal arrangere start på 3. etappe, dronningetappen for Arctic Race fra Lyngseidet sentrum lørdag den 12.08.17. kl 13:55.

Iforbindelse med dette arrangementet lages det folkefest på Lyngseidet med åpning torsdag 10 august kl 18:00.

Det skal bla. være et stort marked i forbindelse med arrangementet, og Lyngen kommune ønsker å invitere personer fra Skjervøy kommune til å komme hit å selge sine produkter. Vi håper at de som evt. melder seg på kan stille begge dagene (fredag 11.08 og lørdag 12.08).

Lyngen kommune holder bord og strøm.
 

Programmet for disse dagene fins på linken: http://www.lyngen.kommune.no/getfile.php/3889948.369.xdpxwpvvey/program+arctic+race.pdf
 

Påmelding sendes til post@lyngen.kommune.no innen 01.08.17.