På Skjervøy helsesenter tok helse- og omsorgssjef Lise Roman og leder for institusjonen Åshild Hansen i mot delegasjonen. Det ble satt fokus på den usikkerheten som rår i forhold til om Nord-Troms vil få kompensasjon for sykestuedrift i fortsettelsen. Alle er for å støtte sykestuene, men det er ikke gjort noen vedtak eller avtaler foreløpig som gir sikker drift av sykestuene.

På Nord-Troms videregående skole, skolested Skjervøy møtte ass. rektor Nils Harald Alm og avdelingssjef Jan Tore Eriksen delegasjonen. Politikerne fikk et godt innblikk i de problemer en liten skole sliter med for å få gitt et godt tilbud til regionens elever. Det var fokus på linjevalg, finansieringsmodell, befolkningsgrunnlag, boligbehov m.m. Forslaget om å bygge opp et Kystens kompetansesenter ble også drøftet. Her ble det særlig satt fokus på næringslivets rolle. Skolen har ellers vist stor kreativitet i forhold til å tilby elever ikke bare i regionen, men også ellers i fylket og utenfor fylket et skoletilbud.

I delegasjonen deltok Tove Karoline Knudsen(AP), Irene Lange Nordahl (SP), Øivind Korsberg (FRP), Einar Lauritzen(AP), Leif Peder Jørgensen (SP) og Ingrid Lønhaug (varaordfører SV).

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms v/ prosjektmedarbeider Ingrid Lønhaug