Temadag: Evakuering av Nord-Norge under 2. verdenskrig

1. - 7. - klasse

I uke 19 jobbet alle på Skjervøy Barneskole med evakueringa under 2. verdenskrig. Torsdag 7. mai inviterte vi alle på Skjervøy til å komme og se på hva vi hadde jobbet med. Masse folk møtte opp.

Veggavis_400x300

2.klassinger viser frem sin veggavis

Det meste av uke 19 gikk med til å jobbe med evakueringa. Arbeidet skulle munne ut i et sluttprodukt, som skulle vises frem på kvelden 7. mai. Her ser vi 2. klasse som har laget en flott veggavis. De måtte selv presentere hva de hadde jobbet med, for de som møtte fram!

Veggavis6B_400x493

Veggavis laget av 6. klasse

Også i 6. klasse ble det laget veggavis. Her ser vi resultatet til 6B. Klassen hadde i tillegg forestilling med små dramatiseringer som handlet om evakueringa! Elevene hadde forberedt seg godt!

Skuespill_400x300

Skuespill

I gymsalen var det forestilling. Samme forestilling ble vist to ganger i løpet av kvelden. Her var det både sang og skuespill av flere klasser. Her ser vi bilde av elever fra 7. klasse.

Masse publikum_400x145_400x145

Masse publikum

Det var masse publikum til stede. Under første forestilling ble det ikke plass til alle. Det er ekstra morsomt for elevene når så mange kommer for å se hva vi har jobbet med.

Sang_400x300

2. klasse synger

2. klasse hadde en sang på klasserommet. De hadde øvd masse og hadde en fin fremføring.

Båt_400x533

4. klasse hadde laget båter

4. klasse hadde sett mer på noen av båtene som ble brukt under evakueringa. På forhånd hadde de fått hjelp av Per Bjørkestøl, som hadde plukket ut noen båte som ble brukt og skaffet litt informasjon om disse båtene. Elevene hadde tegnet båtene og laget en modell av dem i tre. I tillegg hadde de lest om båtene, slik at de kunne svare på spørsmål.

2015-05-13 Hans Petter Småli