Kommunen ber om forslag til ordfører eller administrasjonen innen 8. april. 

Kriterier for medaljen