Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Samferdselsdepartementet har pålagt alle fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

  Lover

  Forvaltningsloven

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Skjema kan fåes ved henvendelse til Hjemmesykepleien, eller i Helsesenterets ekspedisjon.

  Skjema

  Vedlegg

  Legeerklæring

  Søknaden sendes til

  Skjervøy Helsesenter

  Hjemmesykepleien 

  Sandvåghaugan 1

  9180 Skjervøy

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

  Klagemulighet

  Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Hjemmesykepleien
  Telefon:77775730
  Besøksadresse:Sandvåghaugan 1 9180 SKJERVØY
 • Andre opplysninger
Web levert av CustomPublish AS