Turkart_200x150Turkart på høring!

 

Nord-Troms friluftsråd jobber med nye turkart for Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner. Vi har nå fått første versjon av kartene til korrekturlesing, og håper DU har lyst til å hjelpe oss med dette. Vi trenger dine innspill innen 20. februar!

2016-02-05

Det utarbeides nå fire turkart i 1:50 000 for kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Dette er et samarbeid mellom Nord-Troms friluftsråd, Reisa nasjonalparkstyre, Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre og Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy kommuner. Kartene blir å ha trykk på begge sider, slik at det tilsammen er 8 kartblader. Turkartene trykkes på tyvek, et vannfast og slitesterkt materiale. Ferdige kart skal være klare for salg våren 2016.

Vi har nå fått tilsendt første versjon av kartene, og trenger DIN hjelp til å lese korrektur. Vi trenger tilbakemelding på om ting som f.eks. hytter, stier og rasteplasser er plassert rett, er det noe som er utelatt, eller er det kanskje noe som er uheldig plassert på kartene. Kom gjerne også med forslag til navn på kartene.

Kartene kan du se fysisk på Halti i Nordreisa og på kommunehusene i Kvænangen, Kåfjord og Skjervøy. Her vil det også være muligheter for å rette ting direkte på kartet. Du kan også se laste ned kartene under. Da må tilbakemeldinger sendes på e-post til    postmottak@skjervoy. kommune.no innen 20. februar 2016. Merk e-posten med "Turkart".

 

Oversikt over kartblad

Kart 1 side A

Kart 1 side B

Kart 2 side A

Kart 2 side B

Kart 3 side A

Kart 3 side B

Kart 4 side A

Kart 4 side B

Skjema for tilbakemelding PDF documentODT document

Jeg vil...