Når alle representantene som møtte var telt opp, var det faktisk 4 representanter for mye, så det virker lovende på interessen. Saker som ble tatt opp som orientering og diskutert var Kystens kompetansesenter, Sjumilssteget, Ungdomsrådets oppgaver og ungdomsklubbens situasjon. Representantene fra Arnøya hadde tre spørsmål som gjaldt flere fergeavganger, utstyr til skolen og ordningen med å bli kjørt hjem med drosje for en femtilapp. Ungdommens kommunestyre disponerer kr.25.000,- som kan bevilges til aktiviteter for ungdom. Da det ikke var kommet inn søknader før fristen, ble det bestemt at Ungdomsrådet skulle fordele pengene etter søknad fra ungdom og ungdomsorganisasjoner. Det vil bli krevd begrunnelse og kostnadsberegning i forhold til tiltak som skal prioriteres.

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms                                     Bilder Silja Karlsen

v/ Ingrid Lønhaug

Ungdommens kommunestyre 2.JPG

Sånn er det med ungdommen.jpg