Skjervøy kommune har et mål om å holde kommunen ryddig og ren og fri for søppel. Vi har derfor i år som mange andre år, arrangert søppelaksjon. Kommunen inviterte lag og foreninger med til felles dugnad, for å få ryddet søppel langs gater og veier og i utfartsområder i hele kommunen. Det var veldig god oppslutning om dette arbeidet, og kommunen sier seg veldig fornøyd med resultatet.

ASVO gjør en god jobb med å vedlikeholde vårt arbeid, og plukker ukentlig søppel fra hovedgata i Skjervøy sentrum. Å holde Skjervøy fri for søppel, handler ikke bare om årlige søppelaksjoner. Folks vaner med å kaste fra seg søppel må endres. Jo flere som deltar i våre aksjoner, dess flere vil det bli som kan si fra når de ser noen kaster søppel i naturen og i gater.

Kommunen brukte 5.juni som aksjonsdag, det er verdens miljødag. Søppelplukkinga har ikke nødvendigvis foregått på den dagen, hovedsaken er at jobben er gjort. Avfallservice AS hadde to søppelcontainere på Arnøya, og kommunens egen bil kjørte sekker som ble samlet inn her. I tillegg har private hjelpere kjørt noe søppel inn til Vågen.

Skjervøy kommune

Ingrid Lønhaug

Varaordfører