Ber om at trafikantene følger med på www.175.no eller tlf. 175 for å holde seg oppdatert.

Ved avvik oppfordrer kommunen om at dette meldes til tlf. 175.
Kolonnetidene oppdateres på Statens vegvesen sine nettsider: www.175.no eller på fylkeskommunens hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/samferdsel/fylkesveg/vegprosjekter/fv-866-maursundtunnelen/ 
De mindre endringene er oppdatert på fylkeskommunens hjemmeside ila. ettermiddagen 08.03.2021.