Det er pr i dag ingen smittede av Cornoviruset i Skjervøy kommune. 3 personer er satt i karantene.

I forbindelse med pågående pandemi har kriseledelse i møte i dag kl 11:00, besluttet omfattende tiltak for å minimalisere spredning av koronavirus. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av koronavirus.

Tiltakene som er besluttet iverksatt fra og med 12.03.2020. Foreløpig gjelder alle tiltak ut mars, med forløpende vurdering.

  • Idrettsanlegg med svømmehall, kulturhuset med kino og bibliotek stenges fra i dag.

  • Alle planlagte arrangement i regi av kulturhuset avlyses.

  • Forsamling i bedehusene på Skjervøy avlyses.

  • Alle som bestiller legetime på legekontoret må oppgi grunn. Det vil bli opprettet en egen telefonlinje for spørsmål om Corona.

 

Alle innbyggere anmodes på det sterkeste å følge rådene og retningslinjene fra Folkehelseinstituttet.

Kommunen jobber med kartlegging og konsekvensvurdering av ytterligere tiltak. Nye tiltak vurderes fortløpende og vi det vil komme med mer informasjon i løpet av dagen.