Vi har gått gjennom bildene som ble sendt til oss i forbindelse med fotokonkurransen. Ingen enkel jobb å skulle velge ut ETT vinnerbilde blant så mange flotte bilder.

21 fotografer har fanget ulike øyeblikk med temaet ”Folk –vær –kontraster i Nord-Troms”.  Det er kommet inn nesten 100 bilder til konkurransen. Vinnerbildet er et ”vær og folk”-bilde fra regionen. Fotografen er Isabell Taknes. Isabell var på Guolasjavri i Kåfjord oktober i år. Vi syns Isabell med dette bildet klarer å vise vær, folk og kontraster i Nord-Troms på en god måte. Gratulerer Isabell! iPad sendes til deg!

Også Tobias Lund Krag, Silje Kiil, Ronni Bless Bekkemellem og M.Brekmo  får en oppmerksomhet i posten for deres bidrag. Tobias og Silje for kreativitet, Ronni for måten å vise fram nordlyset på artig vis. M.Brekmo for å ha vise vær og aktivitet. En liten oppmerksomhet kommer i posten!

Tilslutt; TUSEN TAKK FOR ALLE INNSENDTE BILDER! Noen bilder er allerede presentert på Facebook, de andre vil presenteres den nærmeste tiden på vår Facebookside: Omdømmebygging i Nord-Troms.

Vær, folk og kontraster i Nord-Troms Foto Isabell Taknes.jpg