kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Miljøfyrtårnarbeidet:

Klimagruppa møtte Avfallservice AS

Fredag 27.mars hadde Klimagruppa i Skjervøy kommune et møte med Sigleif Johansen i Avfallservice AS. Vi tok kontakt i forbindelse med at Avfallservice har tatt på seg å miljøfyrtårnsertifisere alle skolene i Nord-Troms. Klimagruppa har gjennom sitt mandat ansvar for å arrangere årlig søppelaksjon i lag med administrasjon og jobbe for å miljøfyrtårnsertifisere kommunale virksomheter.

Søknadsfrist 10. april

Hjelpepleier/helsefagarbeider i vikarpool

Skjervøy kommune satser på god dekning av hjelpepleiere/helsefagarbeidere og vil i den sammenheng opprette egen vikarpool for pleie og omsorg.

Søppelcontainer for hytter/fritidsboliger

 

Avfallservice vil flytte containeren for fritidsboliger fra Dampskipskaia til Vågen.

Denne vil være merket og skal brukes av de med fritidsboliger som kommer sjøveien og betaler avgift til Avfallsservice.

Containeren vil som en prøveordning være ulåst, men dersom den fylles med "fremmedsøppel" vil det innføres nøkkelordning.

Båtforeninga vil som vanlig sette ut sine søppeldunker i sesongen, og disse skal brukes av båtfolket.

 

Egengodkjenning - detaljplan for "Hamnnes hyttefelt og turistanlegg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, egengodkjente Skjervøy kommunestyre enstemmig i møte den 18.03.15 i sak 10/15 detaljplan for Hamnnes hyttefelt og turistanlegg med tilhørende bestemmelser.

Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus, eller nederst i denne artikkelen.

Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker regnet fra denne kunngjøringen.

Eventuelle klager merkes «detaljplan for Hamnnes hyttefelt og turistanlegg» og sendes skriftlig til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller pr e-post til:

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning i medhold av plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringen.

Skåden_200x143

Skjervøy folkebibliotek

Forfatterbesøk 8. april

Forfatterbesøk med Sigmund Skåden

Torsdag 26. mars

Møte i kontrollutvalget

Innkalling med saksliste til møtet kl 1730 i formannskapssalen. 

Kontrollutvalgets møter er åpne for offentligheten, inntil det evt blir lukket med hjemmel i lov. 

Se Skjervøy tettsted og havn live

Web-kamera over Skjervøy havn

Nå er alt i orden igjen og du kan se webkameraet fra Skjervøy tettsted. http://portskjervoy.kystnor.no/

For andre webkameraer langs kysten, gå på: http://kystnor.no (NB: krever god internetthastighet)

strikkekafe påske_120x120

Torsdag 26. mars på biblioteket

Velkommen til strikkekafe i morgen fra 12-14

Ta med deg strikketøyet og kom en tur  innom i morgen formiddag. Vi koker kaffe.

Biblioteket stengt i dag, tirsdag 24. mars

Biblioteket er stengt i dag, tirsdag 24. mars, pga av møte.