kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Invitasjon til folkemøter

Presentasjon av felles Kystsoneplan for kommunene Skjervøy og Nordreisa

På folkemøtene vil planforslaget bli presentert. samtidig som det vil være rikelig anledning til å stille spørsmål, og komme med innspill.

Folkemøtene er åpne for alle.

Storslett - Idrettshallen (kinosalen)            29. april   kl. 18.30

Skjervøy - rådhuset (kommunestyresalen)   6. mai  kl. 18.30

Planforslaget er å finne på kommunens hjemmesider under "høringer". Det er også tilgjengelig i papirformat på rådhuset på Skjervøy og Nordreisa.

Bilde Skattørfjellet 1

Skattørfjellet

"HURRA", Ny ski/turløype på Skjervøy

Fysak har i samarbeid med skigruppa kjørt opp ski/turløype til foten av Skattørfjellet. Ca 4 km.

Et klassisk skispor og et "gå på fot" spor.

Parkering av biler kan skje på sydsiden av Rema-1000.

Fysak ønsker å rette en stor takk til skigruppa v/Halvor Eliassen og Ragnar Strøm.

Mvh. Fysak v/Rita Mathiesen

Påske_90x91

Bibliotekets siste åpningsdag før påske

Mandag 14. april fra kl. 13.00 - 18.00

LOGOKONKURRANSE

bilde (3).jpg

Tromsø 29.04.2014

Fylkesmesterskap i helsearbeiderfaget

høringsfrist 12. mai -14

Kystsoneplanen for kommunene Nordreisa og Skjervøy 2014 - 2026. 1. gangshøring og offentlig ettersyn

Kystsoneplanutvalget 1. gansbehandlet planen i møte 28.03.14, og vedtok i henhold til plan- og byggningslovens § 11-14 å legge kystsoneplanen ut på høring.

Nye vedlegg lagt til

Innkalling formannskap

Det innkalles til formannskapsmøte ihht møteplanen mandag 7. april kl 10:15.

Denne gangen er vi på Skjervøy ungdomsskole, møt opp ved hovedinngangen. 

SnoScooter

Uløya

Snøscooterløypa i Uløybukt

Er nå merket og åpnet for tidsrommet 04.04.14  t.o.m  04.05.2014

Glassdukkene - plakat

Kino i April

Glassdukkene

Thriller lagt til unik nordnorsk natur fra regissøren av Veiviseren og Kautokeino-opprøret.

Gjelder fra og med: Mandag 31.03.2014

NYE TRENINGSTIDER IDRETTSHALLEN VÅREN-2014