kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 

Høringsfrist 14.01.15

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan for "utvidelse av Skjervøy Kirkegård"

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, vedtok Skjervøy formannskap enstemmig i møte den 24.11.2014 i sak 116/14 at forslag til detaljplan for ”utvidelse av Skjervøy kirkegård” datert 09.11.2014 skal legges ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene kan sees i Skjervøy rådhus og på kommunens hjemmeside.

Merknader til planen merkes ”Merknad detaljplan - utvidelse av Skjervøy kirkegård”, og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy,  eller pr e-post til: post@skjervoy.kommune.no.

Merknader må være sendt/levert kommunen senest 14.01.2015.

barneavdeling_100x75

Skjervøy folkebiblioteket

Barnebokforum 2014 mandag 8. desember på lydbilde

IBBY Norsk barnebokforum 2014 mandag 8. desember på Skjervøy folkebibliotek via lydbilde.

Skjervøy kirke - Helge Guttormsen

Onsdag 3. desember kl 18:00

Adventskonsert i Skjervøy kirke

Søknadsfrist: 15.12.2014

Ledig stilling i Eidekroken barnehage

Offentlig ettersyn

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Formannskapet behandlet budsjett og økonomiplan for 2015-18 i møte 24.11.2014.  

Dokumentene legges nå ut til offentlig ettersyn - frist for innspill er mandag 15. desember. 

Kommunestyret behandler saken den 17.12.2014.

Alle sakspapirer fra møtet

Protokoll f-skap 24. november

Karsten og Petras vidunderlige jul - plakat

kino i desember

Karstein og Petras vidunderlige jul

Den tredje barnefilmen om de to bestevennene Karsten og Petra, klare for julefeiring

festkonsert header

Arctimus sekstett og Eir Inderhaug

Festkonsert 2014

Arctimus sekstett og Eir Inderhaug inviterer til festkonsert på Kulturhuset!

Stilling ledig - spennende prosjektstilling ved N-Troms studiesenter

Prosjektleder næring

Tiltredelse snarest - søk innen 7. desember.

Spørsmål om stillingen rettes til Lisbeth Holm 970 39 938 eller Berit Fjellberg 975 67 366.

Skjervøy ungdomsråd markerer dagen

FN's barnekonvensjon fyller 25 år

Ungdomsrådet overtar 6.klasse på Skjervøy barneskole de tre siste timene torsdag 20.november for å markere Barnas grunnlov - FN`s barnekonvensjons 25 års jubileum

Konvensjonen har vært norsk lov siden 2003.