kommunevaapen.png
toppbilde 1
toppbilde 2
toppbilde 3
Hjem > TOPMENU > 
minions plakat

Kino i august

Minions

De herlige og morsomme Minions-figurene fra Grusomme meg er tilbake med sin helt egen film!

Reguleringsendring

Oppstart av detaljplanarbeid - Prestegårdsjorda

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12.1, 12.8 og 12.14 varsles det om oppstart på reguleringsendring for prestegårdsjorda g.nr 69 b.nr 1 i Skjervøy kommune

29. juli - 15 kl. 22.00

VANNSTENGING

SKJERVØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT MÅ STENGE VANNET PÅ HELE SKJERVØY TETTSTED.

DETTE VIL SKJE ONSDAG 29. JULI  KL. 22.00.

VANNET VIL VÆRE TILBAKE SEINEST  TORSDAG 30. JULI  KL.  05.00.

mvh

Teknisk sjef

Søknadsfrist 21. august

Helse- og omsorgsetaten har flere ledige stillinger

Innenfor flere av våre virksomheter har vi ledig stilling for hjemmehjelp, hjelpepleier/helsefagarbeider/miljøarbeider/assistent/pleiemedhjelper.

Søknadsfrist 21. august

100% fast stilling som leder av rus- og psykiatritjenesten

100% fast stilling med tiltredelse fra 1. oktober 2015

2. gangs utlysning

100% fast stilling for Vernepleier

Pleie- og omsorgstjenesten har ledig 1 fast 100% stilling for vernepleier, i avlastnings- og omsorgsbolig for barne og unge med funksjonsnedsettelser.

legevakt

Fra 1. september -15

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september har legevakten samme nummer i hele landet.

Det sekssifrede nummeret 116117 uttales: hundreogseksten-hundreogsytten.

Premiering etter trekning

Søppelaksjonen 2015

Skjervøy kommune vil takke alle som har deltatt i den årlige aksjonen og har trukket ut 2 grupperinger som får tildelt kr.2000,- for innsatsen. I år ble det:

  1. Alkeveien Vel i Hollendervika                                   Området i nærmiljøet
  2. Friluftsgjengen v/Skjervøy Barneskole                Kommunens arealer i Sandvågen

Alle sakspapirer fra møtet

Protokoll formannskap og næringsutvalg