Vi kommer til å tilby vaksine videre til øvrig befolkning henhold til FHIs anbefalte prioriteringsrekkefølge:
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie
2. Aldersgruppen 80 år og eldre
3. Aldersgruppen 75-79 år 
Dette tilbudet vil ikke bli før tidligst siste uke i juli. Mer informasjon om dette vil komme.