Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kino- og kulturprogram

Nyheter

Revisjon av skuterløyper 2021

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og islagte vassdrag (motorferdselsloven) §4a har Skjervøy kommunestyre vedtatt i sak 49/21, ny lokal forskrift om snøskuterløyper med kart over snøskuterløyper.