Om dette ikke er mulig kan faktura sendes på følgende måte:

Henvendelser angående mottatt faktura eller andre spørsmål angående temaer som lønn, re-taksering, eiendsomsskatt eller lignende rettes til kommunekassa via følgende e-poster:

Eller på følgende telefonnummer:

  • Faktura: 77775534
  • Lønn: 77775535
  • Skatt: 77775532
  • Økonomisjefen: 77775530