15 millioner kroner til bredbånd

Pressemelding fra Fornyingsdepartementet

Fornyingsdepartementet etablerer en midlertidig støtteordning for bredbåndsutbygging. Støtteordningen har en ramme på 15 millioner kroner og skal bidra til utbredelse av bredbånd i områder som i dag ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Om lag 7000 husstander i landet mangler i dag et bredbåndstilbud, i følge en ny rapport

Rapporten Bredbåndsdekning 2011 viser at 99,7 prosent har et grunnleggende bredbåndstilbud (0,64 Mbit/s båndbredde), 94 prosent har tilgang på minimum 4 Mbit/s, mens 67 prosent har tilgang til minimum 25 Mbit/s båndbredde. Rapporten er utarbeidet av Nexia på vegne av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD).

Les mer her:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2011/15-millioner-kroner-til-bredband.html?id=654357

Web levert av CustomPublish AS