En person som er smittet var også i valglokalet på Skjervøy Rådhus mandag 13. september. Kommuneoverlegen anser det som lite sannsynlig at de som har vært på Rådhuset for å stemme, er blitt smittet. Dette fordi man først regnes som nærkontakt dersom man har opphold seg mindre enn 2 meter i nærheten i mer enn 15 minutter.  

Vi ber likevel folk om å være oppmerksom på symptomer og ha lav terskel for å teste seg. Videre er det mindre sjanse for å bli smittet dersom man er fullvaksinert.  Det er fortsatt noen som ikke har tatt vaksine. Vi anbefaler de som nå ønsker å ta vaksine, om å ta kontakt med kommunen så raskt som mulig.

Vi klarer pr i dag ikke å se en tydelig sammenheng mellom de ulike smittetilfellene den siste uken. Vi vurderer derfor at økningen i smitte som vi ser nå er et resultat av flere større arrangementer den de siste ukene på Skjervøy. Kommuneoverlegen minner derfor på at det kan være viktig å følge de generelle smittevernreglene med god håndhygiene og avstand til andre som man ikke bor sammen med. Det anbefales også å bruke munnbind dersom man ikke klarer å holde avstand for eksempel på dagligvarebutikker.