Disse koordineres av Frivillighetssentralen. Røde Kors har meldt inn personer som kan være samtalepartnere (pr telefon). I tillegg har vi også ei liste over helsepersonell som for tiden ikke jobber innenfor helse, men som kan bistå ved behov. 

Foreløpig håndterer vi situasjonen, men den kan fort endre seg. Vi er derfor svært glad for at så mange frivillige har meldt seg - tusen takk til alle som ønsker å bidra!

Hilsen krisestaben v/ordfører og rådmann