Du kan følge deler av årets 17. mai-feiring på framtidinord.no.

Følgende strømmes på Framtid i Nord:

10:45 Bilparade - starter ved Skjervøy VGS

11:00 Barnekoret synger ved helsesenteret

11.30: Kransenedleggelse - Ved fiskebautaen og bauta for de falne i 2. verdenskrig

11.45: Tale med Markus Henriksen og Samar Sheikh Haidar fra 7A - Ved kirka. Sang ved barnegospel og kransenedleggelser.

 

Dette strømmes ikke:

12:00: Gudstjeneste i Skjervøy kirke - sendes også på radio.skjervoymenighet.no/

13:30: Båtparade med oppstart bak Stussnes - Alle inviteres til å delta

17:00: Gratis barnekino på kulturhuset - Maks. 100 på tilviste plasser