Dette gjelder for alle som driver med utleie til overnatting i Skjervøy kommune, også Airbnb.

Dersom det er behov for overnatting til de som har et arbeid som defineres som samfunnskritiske funksjoner kan likevel utleie tilbys.