Skjervøy kommune stiller seg bak dette, og utsagnet er også støttet av Nord-Troms Politidistrikt som ber kommunen informere. Vi skjønner behovet for å bruke naturen i situasjonen vi står i nå, men ber altså om at man dropper toppturen inntil videre. Skjervøy kommune ber videre om at innbyggere og besøkende i størst mulig grad unngår å ferdes i ukjent terreng og at man utsetter turen om det er meldt usikkert vær. For å understreke er dette en oppfordring som gis for å unngå unødvendige redningsaksjoner i fjellet.

Om man likevel skulle havne i en nødsituasjon skal man selvfølgelig fremdeles kontakte nødtelefon.