I forbindelse med den pågående Korona-pandemien har vi bemannet opp frivillighetssentralen med mange frivillige medarbeidere. Vi er således forberedt på å løse de oppdrag vi kan bistå med med frivillige medarbeidere. Vi samarbeider med kommunens kriseledelse. Vi kan hjelpe innbyggere som er pålagt hjemmekarantene med de mest nødvendige ting som å handle matvarer, eller hente medisiner på apoteket. Dermed kan man slippe å bryte karantenen.

Flere kan synes det er tungt å være pålagt strenge restriksjoner og ikke kunne gå i besøk eller få besøk, og kan føle seg isolert og ensom. Da kan det være til hjelp å ha noen å snakke med på telefonen. Frivillighetssentralen har inngått avtale med Skjervøy Røde Kors, som har lang erfaring fra sin besøkstjeneste, og medlemmene er klare til å ringe de som måtte ønske det.

Vi bistår også med hjelp til snømåking (oppkjørsel/trapp), eller til andre praktiske og enkle gjøremål. NB! Vi kan ikke påta oss å måke hustak.

Alle våre frivillige medarbeidere må skrive under på taushetserklæring og vi praktiserer full konfidensialitet om alle oppdrag.

Frivillighetssentralen nås på telefon 777 75 670. Koordinatorene Eirik Hasselberg og Eyolf Steffensen kan også ringes direkte på telefon 480 30 159 (Eirik) eller 932 90 843 (Eyolf).